Inleiding Mobiliteit

De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is volop in beweging. Op deze pagina zie je de mobiliteit per gekozen branche en regio. De informatie gaat over de in- en uitstroom, de herkomst en bestemming van werknemers die van baan wisselen, de binnenlandse pendel en het netto verloop. Het thema mobiliteit wordt verdeeld in twee subthema’s:

 

  • Totale mobiliteit: De totale mobiliteit bevat de mobiliteit van alle werknemers die starten of stoppen met een baan binnen de sector zorg en welzijn. Dit is dus inclusief mensen die van baan wisselen binnen een branche of tussen branches en de externe mobiliteit.

  • Externe mobiliteit: De externe mobiliteit is de mobiliteit van medewerkers die in en uit de sector zorg en welzijn gaan. Bijvoorbeeld een medewerker die (op)nieuw start met een baan in de sector zorg en welzijn, of een medewerker die de sector zorg en welzijn juist verlaat. Deze mobiliteit is exclusief de mobiliteit tussen en binnen branches.

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie van het CBS over de desbetreffende afbeelding.

Filter

In- en uitstroom

Totale in- en uitstroom

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de ontwikkeling van de in- en uitstroom. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom en uitstroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestart of gestopt met een baan in de betreffende branche.

Externe in- en uitstroom

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de ontwikkeling van de externe in- en uitstroom. De externe instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen branches zit niet in deze cijfers. De in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien welke aantallen per branche zijn in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

Verschil totale in- en uitstroom

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het verschil tussen de in- en uitstroom in de sector per kwartaal. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche.

 LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom en uitstroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestart of gestopt met een baan in de betreffende branche. 

Verschil externe in- en uitstroom

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het verschil tussen de externe in- en uitstroom in de sector per kwartaal. De externe instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen branches zit niet in deze cijfers. Het verschil tussen de in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien wat het verschil is tussen de aantallen per branche die zijn in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

In- en uitstroom naar functiegroep

APARTE REGIOFILTER VOOR GRAFIEKEN MET FUNCTIEDATA
 

Functiedata zijn alleen beschikbaar op het niveau van arbeidsmarktregio's. Selecteer daarom hieronder de arbeidsmarktregio waarvoor je functiedata wilt zien.

Instroom en uitstroom naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en functiegroep de ontwikkeling van de externe in- en uitstroom. De externe instroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de betreffende functiegroep. De externe uitstroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de betreffende functiegroep.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen functiegroepen is niet meegenomen in deze cijfers. De in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien welk percentage per functiegroep is in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

Ontwikkeling in- en uitstroom naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en functiegroep de ontwikkeling van de externe in- en uitstroom. De externe instroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de betreffende functiegroep. De externe uitstroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de betreffende functiegroep.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen functiegroepen is niet meegenomen in deze cijfers. De in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien welk percentage per functiegroep is in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

Ontwikkeling in- en uitstroom naar functiegroep en leeftijdscategorie

Hier zie je voor de gekozen regio, functiegroep en leeftijdscategorie de ontwikkeling van de externe in- en uitstroom. Het betreft het percentage werknemers in de betreffende leeftijdscategorie en functiegroep dat is in- of uitgestroomd. De externe instroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen leeftijdscategorie en functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de betreffende functiegroep. De externe uitstroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen leeftijdscategorie en functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de betreffende functiegroep.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen functiegroepen is niet meegenomen in deze cijfers. De in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien welk percentage per functiegroep is in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

Herkomst instroom naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en functiegroep de verdeling van de instroom naar herkomst van de nieuwe medewerkers. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche.

Bestemming uitstroom naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en functiegroep de verdeling van de uitstroom naar bestemming van vertrekkende medewerkers. De uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen functiegroep heeft verlaten.

Externe uitstroom: Hiermee bedoelen we het aantal medewerkers dat de sector Zorg en Welzijn heeft verlaten.

Instroom per regio

Procentuele totale instroom per regio

Hier zie je per regio de procentuele instroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele instroom is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende het gekozen jaar is ingestroomd, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom per branche laat dus de verhouding zien van het totaal aantal medewerkers dat is gestart met een baan in de betreffende branche.

Procentuele externe instroom per regio

Hier zie je per regio de procentuele instroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele instroom is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende het gedurende het gekozen jaar is ingestroomd, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe instroom in de sector Zorg en Welzijn. De instroom vanuit dezelfde branche of andere branches binnen Zorg en Welzijn wordt dus niet meegenomen in het berekenen van de procentuele instroom.

Instroom: herkomst

Herkomst totale instroom, aantallen per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de instroom naar herkomst van de nieuwe medewerkers. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestart met een baan in de betreffende branche. De groep overig wordt onder andere gevormd door starters op de arbeidsmarkt.

Herkomst totale instroom, percentages per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de instroom naar herkomst van de nieuwe medewerkers uitgedrukt in percentages. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche.

 LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom per branche laat dus de verhouding zien van het totaal aan medewerkers dat is gestart met een baan in de betreffende branche. De groep overig wordt onder andere gevormd door starters op de arbeidsmarkt. 

Herkomst externe instroom, percentages per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de instroom naar herkomst van de nieuwe medewerkers, uitgedrukt in percentages. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen branches zit niet in deze cijfers. De grafiek laat dus alleen de verhoudingen zien tussen de herkomst van de medewerkers die zijn ingestroomd van buiten de sector Zorg en Welzijn. De groep overig wordt onder andere gevormd door starters op de arbeidsmarkt.

Uitstroom per regio

Procentuele totale uitstroom per regio

Hier zie je per regio voor de gekozen branche de procentuele uitstroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele uitstroom is berekend door het totale aantal medewerkers dat gedurende de gekozen periode gestopt is met een baan binnen Zorg en Welzijn, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De uitstroom per branche laat dus de verhouding zien van het totaal aantal medewerkers dat is gestopt met een baan in de betreffende branche.

Procentuele externe uitstroom per regio

Hier zie je per regio voor de gekozen branche de procentuele uitstroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele uitstroom is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende gekozen jaar de sector heeft verlaten, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn. De uitstroom binnen dezelfde branche of naar andere branches binnen Zorg en Welzijn wordt dus niet meegenomen in het berekenen van de procentuele uitstroom.

Uitstroom: bestemming

Bestemming totale uitstroom, aantallen per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de externe uitstroom naar bestemming van de vertrekkende medewerkers in aantallen. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen branche heeft verlaten.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De uitstroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestopt met een baan in de betreffende branche. Het laatste jaar geeft vaak een afwijking weer in de categorieën inactief, uitkeringen, pensioen en zelfstandige. De oorzaak hiervan is dat deze categorieën nog niet uitgesplitst kunnen worden en daarom als gezamenlijke categorie worden weergegeven onder de categorie inactief.

Bestemming totale uitstroom, percentages per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de uitstroom naar bestemming van de vertrekkende medewerkers in percentages. De uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen branche heeft verlaten.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De uitstroom per branche laat dus de verhouding zien van het totaal aantal medewerkers dat is gestopt met een baan in de betreffende branche. Het laatste jaar geeft vaak een afwijking weer in de categorieën inactief, uitkeringen, pensioen en zelfstandige. De oorzaak hiervan is dat deze categorieën nog niet uitgesplitst kunnen worden en daarom als gezamenlijke categorie worden weergegeven onder de categorie inactief.

Bestemming externe uitstroom, percentages per categorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de verdeling van de externe uitstroom naar bestemming van de vertrekkende medewerkers in percentages. De externe uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar de gekozen branche heeft verlaten.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen branches zit niet in deze cijfers. De grafiek laat dus alleen de verhouding zien van de aantallen medewerkers per branche die de sector Zorg en Welzijn hebben verlaten. Het laatste jaar geeft vaak een afwijking weer in de categorieën inactief, uitkeringen, pensioen en zelfstandige. De oorzaak hiervan is dat deze categorieën nog niet uitgesplitst kunnen worden en daarom als gezamenlijke categorie worden weergegeven onder de categorie inactief.

Binnenlandse pendel zorg en welzijn

Binnenlandse pendel Zorg en Welzijn

Hier zie je voor de gekozen regio per jaar de inkomende en uitgaande pendel en het verschil daartussen. De inkomende pendel is berekend door het aantal medewerkers dat buiten de regio woont te delen door het totaal aantal medewerkers. Voor de uitgaande pendel wordt eerst het aantal medewerkers binnen Zorg en Welzijn bepaald dat woont in de regio maar werkt buiten de regio. Vervolgens wordt dit aantal gedeeld door het totale aantal inwoners in de regio dat werkt binnen de sector Zorg en Welzijn. Met het filter branche kunnen ook de pendelcijfers worden getoond voor alle economische activiteiten in plaats van alleen voor Zorg en Welzijn.

LET OP: Voor de branche Zorg en Welzijn zijn de pendelcijfers alleen gebaseerd op de branches 1) ziekenhuizen, UMC's en ov. med. spec. Zorg, 2) huisartsen en gezondheidscentra,  3) overige Zorg en Welzijn. Voor alle andere branches binnen Zorg en Welzijn wordt de aanname gedaan (door CBS) dat de medewerkers binnen deze branches werkzaam zijn binnen de regio waarin zij ook wonen. Hierdoor komt de pendel voor alle branches binnen Zorg en Welzijn met uitzondering van de drie genoemde per definitie uit op 0%.

POWERED BY

powered by