Inleiding Omgeving

In het thema omgeving staan ontwikkelingen centraal die direct of indirect een effect hebben op de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Zo zie je ontwikkelingen in de totale bevolking, de beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie. Deze omgevingsfactoren zijn van invloed op de totale vraag naar zorg en het beschikbare aanbod van arbeidskrachten.

 

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie van het CBS over de desbetreffende afbeelding.

Filters

Vergrijzing en vergroening

Bevolkingsprognose: groene en grijze druk

Hier zie je voor de gekozen regio de gemeten groene en grijze druk, inclusief een voorspelling voor de toekomst. De groene druk in een regio wordt berekend door het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar te delen door het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. De grijze druk in een regio wordt berekend door het aantal inwoners vanaf 65 jaar te delen door het aantal inwoners van 20-65 jaar. De optelsom van de groene en grijze druk geeft een indruk (zonder rekening te houden met uitkeringen etc.) van de verhouding van het aantal inwoners dat de potentie heeft tot werken ten opzichte van de mensen die niet meer of nog niet hoeven te werken. Wanneer de optelsom van de groene en grijze druk 100% is, betekent dit dat voor elke inwoner met de potentie tot werken er een inwoner is die niet meer of nog niet hoeft te werken.

Bevolkingsprognose: naar leeftijdsklasse

Hier zie je voor de gekozen regio de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners in de leeftijd van 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en van 65 jaar of ouder.

Bevolkingspiramide

Hier zie je voor de gekozen regio de bevolkingspiramide door de jaren heen.

Door op de "play"-knop onderaan de grafiek te klikken, toont de grafiek automatisch de verandering van de bevolkingsopbouw door de tijd heen. Je kunt de ronde knop in de tijdbalk ook naar het gewenste jaar slepen, om de bevolkingspiramide voor dat jaar te zien.

Bruto arbeidsparticipatie

Bruto arbeidsparticipatie

Hier zie je voor de gekozen regio per leeftijdscategorie het percentage mannen en vrouwen dat een betaalde baan heeft of er naar op zoek is.

Beroepsbevolking

Samenstelling beroepsbevolking

Hier zie je voor de gekozen regio en het jaartal de verdeling van de beroepsbevolking over 6 leeftijdscategorieën. De beroepsbevolking zijn alle inwoners van 15 tot 75 jaar met betaald werk (de werkzame beroepsbevolking) of die geen betaald werk hebben maar daar wel recentelijk naar hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (de werkloze beroepsbevolking).

Samenstelling niet-beroepsbevolking

Hier zie je voor de gekozen regio en het jaartal de aantallen inwoners die wel behoren tot de potentiële beroepsbevolking maar die geen betaald werk hebben en hier recentelijk ook niet naar op zoek zijn geweest of beschikbaar voor zijn. De aantallen zijn weergegeven in zes leeftijdscategorieën.

POWERED BY

powered by