Procentuele externe uitstroom per regio

Hier zie je per regio voor de gekozen branche de procentuele externe uitstroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele externe uitstroom is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende gekozen jaar de sector heeft verlaten, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn. De uitstroom binnen dezelfde branche of naar andere branches binnen Zorg en Welzijn wordt dus niet meegenomen in het berekenen van de procentuele uitstroom.

Mobiliteit: 
Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Externe uitstroom: Een werknemer is gedurende de periode gestopt met werken in de Zorg en Welzijn.

Procentuele externe uitstroom: Deze is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende gekozen jaar de sector heeft verlaten, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by