Afkortingen en indelingen

FTE

Fulltime equivalenten

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

VVT

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

WMD 

welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Zorg en welzijn

Totaal Arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Dit is een samentelling van 9 afzonderlijke branches in het project Arbeidsmarkt, zorg en welzijn (AZW) die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven:

1. Ziekhuizen, UMC's, ov. med. spec. zorg (soms uitgesplitst naar Ziekenhuizen en UMC's)
2. Geestelijke gezondheidszorg
3. Huisartsen, gezondheidscentra
4. Verpleeging, verzorging en thuiszorg
5. Gehandicaptenzorg
6. Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)
7. Jeugdzorg
8. Sociaal werk
9. Overige zorg en welzijn

Overige zorg en welzijn

Deze categorie is een samentelling van categorieën:

86231: Praktijken van tandartsen
86232: Praktijken van tandheelkundig specialisten
86911: Praktijken van verloskundigen
86912: Praktijken van fysiotherapeuten
86919: Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve
               genezers
86922: Arbobegeleiding en re-integratie
86923: Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86924: Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend
                onderzoek
86925: Ambulancediensten en centrale posten Ambulancediensten en centrale posten
86929: Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige
                gezondheidszorgondersteunende diensten

POWERED BY

powered by